Svijet Top

Mapa: Strani ljekari u Evropi

Najveća zastupljenost stranih ljekara je u Irskoj i skandinavskim zemljama, najmanje ih je u Turskoj.

Širom Evrope, doktori-imigranti i doktori obučeni u drugim državama, čine veliki postotak zdravstvenih profesionalaca.

Procentualno ih je najviše u Irskoj – 39,1 posto doktora su stranci.

Na drugom mjestu je Norveška sa 38,1 posto stranih ljekara, dok ih je u Švedskoj 27,1 posto. U Švicarskoj ih je 27 posto a u Velikoj Britaniji 26,9 posto.

Među ispitanim držama, najmanje stranih ljekara u zdravstvu ima Turska, svega 0,2 posto. U Italiji ih je 0,8 posto.

Izvor: OECD, agencije