Muhabet Top

Odvažna i hrabra Elmedina Muftić

Elmedina Muftić, rođena je 06. 11.1975. godine u Sarajevu. Osnovnu i srednju školu završila je u Varešu gdje i danas živi i radi. Majka je dvije kćerke, Fatime i Hatidže. Član je Instituta za istraživanje genocida, Kanada, te je član Odbora za promociju i medije Svjetskog bošnjačkog kongresa. Napisala je preko 500 kolumni koje su objavljene na web portalu Bošnjaci.net. Mnogi za Elmedinu imaju riječi hvale, a ja ću za vas izdvojiti nekoliko rečenica koje je rekao dr. Mustafa Cerić: “Elmedina može stati u red s h. Hatidžom iz Mekke i Fatimom iz Qeirwana. Elmedina u sebi ima ljubav za islam, koja je u Hatidžinom duhu i žar za znanjem, koji se pali iz Fatimine duše. Elmedina ima Hatidžinu hrabrost i Fatiminu vidovitost, da nas uči kako se grli islam i kako se bori za slobodu, koja se osvaja sticanjem znanja i mudrosti kroz stalno čitanje i učenje u ime Gospodara, koji stvara. Elmedina čita lekcije svima, posebno muškarcima, koji treba da sačuvaju zemlju i urede državu prije nego što počnu plakati kao žene za onim što su trebali braniti kao muškarci- Srebrenicu, Stolac, Veliku Kladušu…”

Elmedinin rad inspiriše, ali i obavezuje žene da se pokrenu, i postanu svjesne uloge koju imaju u društvu. Ona nas upozorava da je žena, ulogom majke, postala odgajateljica društva, i kao takva mora preuzeti odgovornost za svijet oko sebe. Žena sebi ne smije dozvoliti luksuz da je se ne tiču društveno-politička dešavanja, žena mora imati uticaj na sistem vrijednosti u kojem živi i djeluje. Nedopustivo je da žena svoj svijet interesovanja podredi niskobudžetnoj tv produkciji, a da zanemari stvarni život, u kojem se ogleda njezina suštinska uloga, kao npr.
da žena ne podigne svoj glas u odbrani ljudskih prava i sloboda, da se ne bori za pravdu i istinu kao osnovne postulate ljudskosti. Elmedinino djelovanje u bosanskohercegovačkom društvu ima za cilj da istina o agresiji i genocidu na BiH i Bošnjake reprezentuje u svjetlu istine, da se ne dopusti lažiranje historije, da se podigne svijest Bošnjaka o onome što jesu, da se kod Bošnjaka probudi dostojanstvo i ponos na kulturno, historijsko i tradicijsko nadlijeđe koje baštine u svome bitku.
Da Bošnjak više nikada ne bude sveden na vjersku skupinu i da mu se više nikada ne oduzme pravo na jezik i identitet. Elmedina poziva sve žene, da ustanu u borbi za Bosnu i Hercegovinu, u kojoj će Bošnjaci kao i drugi narodi i građani imati prava i slobode, u kojoj će se bosanski jezik govoriti ravnopravno u svakom njezinom dijelu. Gdje će se ljudi tretirati kao građani, a ne konstitutivni narodi, gdje će ljudska prava biti poštovana, a ne uvjetovana. Elmedina svojim pisanjem, poručuje ženama da se čovjek rađa kao slobodno biće, a da sam sebi kroz svoj život, uskraćuje tu slobodu, jer ne razumije da se sloboda živi onoliko koliko je osvojimo za sebe.
Treba nama još nekoliko sličnih Elmedini.

AMRA K.D.