Kolumne Top

Safija Spahić-Malkić:Svijetli primjer hrabre i uspješne žene u današnjem vremenu

Safija Spahić – Malkić Safija je rođena 03. 05. 1972. godine u Zenici. Rođena je i odrasla u poznatoj ulemanskoj porodici gdje je sticala prva znanja o vjeri. Završila je Gazi Husrev-begovu medresu 1990.godine. Od 1992. do 1994. godine, u Bugojnu živi i radi na mjestu nastavnice vjeronauke u bugojanskim osnovnim školama. 1999. godine, diplomirala je na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu. Od 1998. do 1999. godine radi na mjestu profesorice historije religija u Drugoj gimnaziji u Sarajevu. 2012. godine počinje sa radom u Gazi Husrev-begovoj medresi, kao profesorica na predmetu Akaida i Tefsira.

2013. godine, magistrirala je iz oblasti religijske pedagogije. Objavila je brojne stručne radove u Glasniku IZ, Novom Muallimu, Preporodu itd. 2016. godine na Univerzitetu u Novom Pazaru odbranila je doktorsku disertaciju, te stekla naučni stepen – doktor teologije.

Supruga je hfz. Mensura Malkića i majka dva sina, Mustafe i Osmana. Pored brojnih uloga koje je stekla kroz porodicu i profesiju, Safija je i stručna saradnica u Odjelu za brak i porodicu, Uprava za vjerske poslove – Savjetovanje koordinatorica za brak, porodicu i ženski aktivizam.

Safija je poznata po svojim inspirativnim, okrepljujućim i emotivnim predavanjima. Ostala mi je u sjećanju kada je na jednoj tribini pričala o šehidima, bosanskim herojima i gazijama, pa rekla: “Pazimo se, da nas se ne postide na Sudnjem danu naši šehidi!”

Sa malo riječi mr. Safija tako puno kaže. Sa njenih predavanja je sigurno svako, ko ih je pomno slušao, zapamtio bar jednu poruku i pouku. Ona je inspiracija mnogima, primjer koji nam pokazuje da žena bilo da dolazi sa sela ili iz grada, da li je udata ili slobodna, sa ili bez djece…treba i može raditi na svojoj prosvijetljenosti i oplemenjenosti. Ona ističe da je svaka žena važna i da svaka može na svoj način doprinijeti kako svojoj porodici tako društvu i zajednici.

 

Amra K.D.